Andreea Medar: Racoți

Andreea Medar: Racoți
Opening:
19.12.2019, 6 pm
@ B5 Studio (Piața Bolyai nr. 5, Târgu Mureș)
RO
În căutarea factorilor care pun în mișcare racordul nostru emoțional față de sărbătorile de iarnă nu putem ocoli rolul memoriei ca formator de ritual. Modul în care sărbătorim Crăciunul ca adulți este în mare parte determinat de Crăciunul copilăriei noastre – iar locul unde l-am precut (și unde am învățat să sărbătorim) capătă dimensiuni mitice.
Având un puternic caracter antropologic, proiectul Andreei Medar descrie, prin intermediul unei istorii personale, transformările și transfigurările pe care societatea le-a suferit ori provocat, în decurs de o generație, în relația cu Sărbătoarea.
Reîntorcându-se în spațiul amintirilor (sărbătorile petrecute la Racoți), artista găsește documente și materiale de istorie orală, pe care le sintetizează într-o instalație de o materialitate aparte, aproape iluzorie.
Vă invităm la o experiență reflexivă, între sărbătoare și memorie, în cadrul unui nou eveniment Winter Games II.
{WINTER GAMES}
În spațiul vizual autohton rareori întâlnim viziuni ale sărbătorilor de iarnă în forme neidealizate, autentice și lipsite de kitsch. Fie că este vorba de filmele de Crăciun sau de reclamele, obiectele sau alte forme vizuale decorate în exces, în acest vârtej imagistic de sărbători e greu să găsim experiențe care surprind esența reală a ceea ce trăim în fiecare decembrie.
Seria de expoziții Winter Games (Jocuri de Iarnă) prezintă lucrări ce vorbesc în mod deschis despre cacofonia de experiențe legate de sărbătorile de iarnă, căutând indicatori autentici. Vis a vis de rutinele goale și epuizante ale stilului de viață consumerist (promovate de industria publicitară, care îl servește), Winter Games propune situații artistice care ne îndeamnă la reflecție: ce înseamnă pentru noi sărbătoarea, care e esența acesteia?
Curator: Ungvári-Zrínyi Kata.
<<Andreea Medar>> (n 1990) este artist vizual român. De formație pictor, realizează obiecte și instalații, spații și sculpturi din materiale neconvenționale, instalații media și video. Trăiește și activează la Târgu Jiu și Timișoara.
Ea explorează în lucrările sale – obiecte, instalații, desene spațiale, sculpturi – contrastele între materiale și identități vizuale diferite, între elementul abia perceptibil, al intervenției minime, și volumul monumental care transformă și domină spațiul în care este expus.(…) Nu există însă nici o dualitate în lucrările sale, claritatea, coerența și pregnanța vizuală decurgând tocmai din faptul că în logica lor interioară, toate aceste elemente construiesc un mesaj unitar, personal, subiectiv, intens emotional, care se comunică foarte direct. (Malina Ionescu)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
HU
Andreea Medar: Racoți
A Téli ünnepkör világába belemerülve, annak mozgatórugóit kutatva nem mellőzhetjük az emlékezet rituálét képző szerepét. Ahogyan felnőttként a Karácsonyt ünnepeljük, azt nagy mértékben meghatározzák gyermekkorunk karácsonyai – és azok helyszíne (ahol ünnepelni tanultunk) mitikus dimenziókba léphet át.
Andreea Medar erősen antropológiai jellegű projektje az ünnepi szokások változásait követi (melyek társadalmi változások eredményei). A Racoți-on töltött ünnepek emlékeihez visszanyúlva az alkotó fizikai, illetve oral history dokumentumokat emel ki, melyek tartalmait különleges anyagszerűségű, majdhogynem illuzorikus installációban jeleníti meg.
Szeretettel várunk mindenkit egy sajátos élményre, az ünnep és emlékezet terébe – a Winter Games II.kiadásának újabb rendezvényén.
{WINTER GAMES}
Vizuális terünkben az ünnepek idealizálatlan, giccsmentes, valódi arcával általában alig találkozunk. Akár a karácsonyi filmekről, akár a mértéktelenül “kidíszített” reklámokról, tárgyakról vagy egyéb vizuális formákról van szó, a karácsonyi képvilágban kevés az olyan élmény, amely lényegi valóságában képes megragadni decemberi tapasztalatainkat.
A Winter Games (Téli Játékok) c. kiállítássorozaton olyan alkotásokat láthatunk, amelyek őszintén beszélnek karácsonyról és karácsonyokról, hiteles fogódzókat keresve a téli ünnepek körül megélt élmény-kavalkádban. A fogyasztásközpontú életstílus és az azt szolgáló reklámipar kínálta rutinokkal szemben a Winter Games olyan művészi helyzeteket teremt, melyek hatására megvizsgálhatjuk: mit jelent nekünk valójában az ünnep és mi képezi annak ”magját”?
Kurátor: Ungvári-Zrínyi Kata
Parteneri / Partnerek: Liliac – the wine of Transilvania, B5 Studio.