ANDREI VARGA: MEMORII NESALVATE

afis-Andrei_site

În seria Memorii nesalvate Andrei Varga propune o viziune neacademică și deloc obedientă asupra portretului. Expresionistă prin mijloacele picturale uzitate, dar păstrând totodată o moderație cromatică, abordarea sa este cu atât mai complexă cu cât tema portretului stă sub semnul deconstrucției și se subordonează unui concept acaparator: cel al memoriei. Așadar, portretul rămâne doar un pretext pentru investigarea mecanismelor estompării și elucidării prin care memoria se manifestă, modul în care aceasta își excavează drumul înspre vizual.

Întregul demers are ca scop analiza câtorva aspecte esențiale pornind de la relația uitare-rememorare. Ce anume conservă mintea umană dintr-o imagine de ansamblu? Cum se coagulează și cum se recompun frânturile de figuri a căror precizie timpul tinde să o altereze? Unde intervine jocul hazardului în tot mecanismul acesta complex al reactivării afective a trecutului?

Andrei Varga pleacă în procesul său de creație de la o imagine incompletă sau perturbată și captează doar frânturi de expresii. Operează cu voalări parțiale ale reperelor figurativ, cu distorsiuni care se nasc dintr-o materie picturală densă și convulsivă. Lucrarea finită este o sinteză între reproducerea unor fragmente de realitate – care odată fixate devin extrem de vii și de consistente – și părți imaginate, reformulate în funcție de reprezentarea mentală a artistului. Reconstrucția nu are drept scop precizia redării, ci captarea unor stări enigmatice, a unor decontextualizări intrigante sau chiar a unor trăiri angoasante. Nu este nevoia de adevăr și obiectivitate cea care alimentează impulsurile creative, ci constatarea faptului că o senzație fugitivă poate articula cu vigoare un întreg.

Lucrările combină sugestii cromatice preluate din portretistica secolului al XVII-lea (tonurile tenebroase și soluțiile de clar-obscur) cu viziunile neofigurativiste asupra ființei umane de la sfârșitul secolului XX. În realizarea imaginii, pe care artistul o construiește nepremeditat, conlucrează două modalități de expresie: una a exuberanței tușei picturale, care vătămă figura și alta a detaliului epatant care o repune în drepturi.

Maria Orosan-Telea

 

Andrei Varga (1984, Targu Mures) Traieste si lucreaza in Dublin.

Un proiect al Asociatiei K’arte