Mureşeni în tranşeele Marelui Război

 

Proiectul cultural urmăreşte să realizeze o punere în valoare a patrimoniului cultural referitor la Primul Război Mondial, desfăşurat în arealul judeţului Mureş prin organizarea unei expoziţii tematice. Abordarea avută în vedere este una interdisciplinară în domeniile ştiinţifice ale istoriei, arheologiei, etnologiei, antropologiei şi muzeologiei şi se bazează în principal pe aplicarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul proiectului „Mureşeni în tranşeele Marele Război”, finanţat de AFCN prin sesiunea II/2017. Expoziţia preconizată va valorifica rezultatele ştiinţifice dobândite prin identificarea documentelor edite şi inedite de arhivă, memorialistică, scrisori, hărţi, colecţii muzeale ş.a., date completate cu cercetarea de teren ce aduc noi informaţii referitoare la desfăşurarea războiului în această parte mureşeană a Transilvaniei, la sistemul de fortificaţii, la amplasarea tranşeelor și referitoare la efortul material şi uman de realizare a acestora. În același timp, expoziţia urmăreşte reprezentarea derulării vieţii cotidiene în tranşeele din teritoriul mureşean, devenit teatru de operaţiuni militare dar şi reprezentarea vieţii cotidiene din spatele frontului, din familiile mobilizaţilor, efortul material şi uman al comunităţilor depus pentru susţinerea războiului. Cercetarea arheologică și istorică va permite reconstituirea în cadrul expoziţiei a modelului tranşeelor din arealul judeţului Mureş care a fost supus cercetării, iar cercetarea etnologică de teren şi de istorie orală pune în evidenţă şi patrimoniul imaterial legat de evoluţia identităţilor culturale din arealul mureşean în perioade istorice de criză, evoluţia etnodemografică şi mobilitatea populaţiei, relaţiile individuale (private, de familie) şi colective (de comunitate), bulversarea sistemului de valori tradiţionale. Valorificarea rezultatelor acestor cercetări în cadrul unei expoziţii va contribui la introducerea acestora în circuitul ştiinţific regional, naţional şi european şi vor fi puse selectiv la dispoziţia publicului vizitator.

Organizator: sectia de Etnografie si Arta Populară din cadrul Muzeului Etnografic Mures

Parteneri: Asociatia K’ARTE, Arhivele Nationale – Mures, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii traditionale Cluj, Muzeul Național de Istorie a României-București, Muzeul Național Secuiesc-Sf. Gheorghe, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei-Cluj Napoca.