Și eu merg la GRĂDI! Campanie pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la educație

Asociația K’ARTE derulează, începând cu luna septembrie 2018, o serie de 27 de evenimente dedicate identificării, recrutării și înscrierii preșcolarilor la grădiniță.

Serviciile de „Organizare evenimente – 27 de campanii de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la grădiniță” se vor implementa pe o perioadă de aproximativ 30 de luni, în cadrul proiectului „SCAN – Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, pe Axa prioritară 6: Educație și competențe, Apelul pentru proiecte POCU/74/6/18 „Școală pentru toți”, cu termen de finalizare luna mai 2021.

Proiectul vizează comunitațile din Tăureni, Șăulia și Sânger din județul Mureș. În fiecare an de derulare a proiectului se vor desfășura câte 3 activități de organizare de evenimente pentru fiecare comunitate din cele 3 localități.

Evenimentele vor viza schimbarea comportamentelor influenţate de normele sociale şi care determină atitudini precum discriminarea şi stigmatizarea, cărora trebuie să le facă faţă grupurile vulnerabile, precum si orice altă activitate care contribuie la întărirea rolului şcolii în comunitate.